Hoppa till textinnehållet

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

Statliga stöd till dig som företagare

 1. Anstånd med skatteinbetalningar

  Företag kan ansöka om att få anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms. Läs om villkor för detta och ansök hos Skatteverket.

  Tillfälligt anstånd med skatteinbetalningar (skatteverket.se)

 2. Stöd för korttidsarbete

  Skatteverket handlägger stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. 

  Läs mer på skatteverket.se

 3. Omställningsstöd och omsättningsstöd

 4. Evenemangsstöd

  Stöd kan sökas för evenemang som planerats till perioden 1 juni 2021 till och med juni 2022. Om stödet söks före den 16 maj behövs inget förhandsbesked.Om stöd söks efter den 16 maj behöver båda arrangörer och underleverantörer ansöka om förhandsbesked senast den 16 maj. Om Skatteverket beviljat ett positivt förhandsbesked är sista ansökningsdag den 31 augusti 2022.

  Evenemangsstöd (skatteverket.se)

Mer information

 1. Likviditetsförstärkning

  Regeringens åtgärder för dig som behöver förbättra likviditeten i företaget innefattar bland annat möjligheten att ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

  Likviditetsförstärkning (skatteverket.se)

 2. Stöd för korttidsarbete

  Från och med den 1 oktober 2021 gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav.

  Korttidsarbete (tillväxtverket.se)

 3. Omställningsstöd och omsättningsstöd

  Ansökan om omställningsstöd och ansökan om omsättningsstöd för enskild näringsidkare samt för handels- och kommanditbolag är stängd.

  Däremot kan företag som har drabbats särskilt hårt av restriktionerna i samband med coronapandemin under perioden augusti 2020-september 2021 ansöka om stöd till och med den 31 december 2021.

  Omställningsstöd till särskilt drabbade företag (skatteverket.se)

 4. Hyresstöd

  Läs om villkor för företagare för att få hyresstöd. 

  Hyresstöd (regeringen.se)

 5. Evenemangsstöd

  Stödet går att söka till och med 31 december 2021 och avser evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i stor utsträckning måste begränsas i till följd av covid-19. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För stöd vid idrottsevenemang gäller att det ska vara utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, exempelvis motionslopp och cuper.

  Stöd kan ges för kostnader som är direkt nödvändiga för det specifika evenemanget och som har uppkommit efter den 1 januari 2021.

  Evenemangsstöd (regeringen.se)

  Så söker du stödet (skatteverket.se)

 6. Marknadsföring för företaget vid a-kassa

  Mellan den 1 juni och 31 december 2021 är det tillåtet för företagare att samtidigt som man tar ut a-kassa göra marknadsföringsinsatser som till exempel kontakt med kunder och leverantörer eller uppdatera företagets webbplats och sociala medier. Detta får man dock endast göra syftet med dessa åtgärder är att senare kunna återuppta verksamheten.

  Läs mer på regeringen.se

 7. Statligt lån för återbetalning till resenärer för inställda ombokningsresor

  Fram till den 31 augusti 2021 kunde arrangörer eller återförsäljare av paketresor ansöka om ett statligt lån för att betala tillbaka pengar till paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor. Om du ansökt går det att komplettera ansökan efter det datumet men inte lämna in en ny ansökan

  Lär mer på kammarkollegiet.se

Statliga stöd till dig som företagare

Mer information

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

 1. Likviditetsförstärkning

  Regeringens åtgärder för dig som behöver förbättra likviditeten i företaget innefattar bland annat möjligheten att ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

  Likviditetsförstärkning (skatteverket.se)

  Förslag: Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt (regeringen.se)

 2. Stöd för korttidsarbete

  Från och med den 1 oktober 2021 gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav.

  Korttidsarbete (tillväxtverket.se)

 3. Omställningsstöd och omsättningsstöd

  Ansökan om omsättningsstöd för enskild näringsidkare för stödperioder augusti–oktober 2020, november–december 2020 och januari–februari 2021 är öppen till och med den 15 januari 2022.

  Ansökan för övriga omsätnings- och omställningsstöd är stängd.

  Däremot har regeringen lagt förslag om att återinföra stöden. Inga beslut är tagna ännu.

  Ansökan omsättningsstöd enskild näringsidkare (lansstyrelsen.se)

  Förslag: Återinförande av omställningsstöden (regeringe.se)

 4. Hyresstöd

  Läs om villkor för företagare för att få hyresstöd. 

  Hyresstöd (regeringen.se)

 5. Evenemangsstöd

  Stödet går att söka till och med 14 februari 2022 och avser evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i stor utsträckning måste begränsas i till följd av covid-19. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För stöd vid idrottsevenemang gäller att det ska vara utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, exempelvis motionslopp och cuper.

  Regeringen har även föreslagit en förlängning av stödet för perioden januari-mars 2022. Inga beslut är tagna än.

  Så söker du stödet (skatteverket.se)

  Evenemangsstöd (regeringen.se)

 6. Ersättning via Försäkringskassan

  Regeringen har föreslagit ett antal åtgärder inom socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen och lindra konsekvenserna för arbetsgivare.

  Läs mer på regeringen.se

 7. Statligt lån för återbetalning till resenärer för inställda ombokningsresor

  Fram till den 31 augusti 2021 kunde arrangörer eller återförsäljare av paketresor ansöka om ett statligt lån för att betala tillbaka pengar till paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor. Om du ansökt går det att komplettera ansökan efter det datumet men inte lämna in en ny ansökan

  Lär mer på kammarkollegiet.se

Statliga stöd till dig som företagare

Mer information

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.

 1. Likviditetsförstärkning

  Regeringen förslår att företagens möjligheter att få anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms ska utökas och utvidgas. De företag som beviljats anstånd under 2020 och 2021, ska kunna ansöka om en avbetalningsplan hos Skatteverket, som då kan förlänga anståndstiden med upp till 15 månader. Förändringen föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

  Likviditetsförstärkning (skatteverket.se)

  Förslag: Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt (regeringen.se)

 2. Stöd för korttidsarbete

  Från och med den 1 oktober 2021 gäller permanent lag för stöd vid korttidsarbete, inklusive ett karenskrav.

  Däremot lämnas ett förslag om att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt ska slopas. Förslaget innebär att även de arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete tidigare under pandemin kan ansöka om stöd igen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022, men tillämpas retroaktivt från den 1 december 2021.

  Korttidsarbete (tillväxtverket.se)

 3. Omställningsstöd och omsättningsstöd

  Omställningsstödet – kan sökas av aktiebolag som har haft ett omsättningstapp på mer än 30 procent, jämfört med en referensperiod. De kan, beroende på storlek, få upp till 70 eller 90 procent av de fasta kostnader de inte kunnat täcka ersatta. Enligt förslaget ska man kunna söka stödet för december 2021 samt januari och februari 2022. Stödet kan även komma att omfatta mars 2022.

  Omsättningsstödet – kan sökas av enskilda näringsidkare och handelsbolag, med minst en fysisk person som delägare, om företaget under stödperioden har förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod. Enligt förslaget ska man kunna söka stödet för december 2021 samt januari, februari 2022. Även det här stödet kan komma att omfatta mars 2022.

  Förslag: Återinförande av omställningsstöden (regeringe.se)

 4. Stöd till kultur och idrott

  Regeringen har föreslagit ytterligare 120 miljoner kronor i krisstöd till kulturen och totalt 80 miljoner kronor till idrotten. Förslaget är överlämnat till riksdagen för beslut.

  Förslag: Stöd till kultur och idrott (regeringen.se)

 5. Evenemangsstöd

  Stödet går att söka till och med 14 februari 2022 och avser evenemang som planerats under juni-december 2021, men som inte kan genomföras eller i stor utsträckning måste begränsas i till följd av covid-19. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För stöd vid idrottsevenemang gäller att det ska vara utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, exempelvis motionslopp och cuper.

  Regeringen har även föreslagit en förlängning av stödet för perioden januari-mars 2022. Inga beslut är tagna än.

  Så söker du stödet (skatteverket.se)

  Evenemangsstöd (regeringen.se)

 6. Ersättning via Försäkringskassan

  Ersättningen för karensavdrag och karensdagar till egenföretagare återinförs för perioden 8 december 2021 till 31 mars 2022. Regeringen föreslår också att staten ersätter sjuklönekostnader som är högre än normalt, mellan december 2021 och mars 2022.

  Läs mer på regeringen.se

Statliga stöd till dig som företagare

Mer information

Stöd till företag - coronapandemin

Många företag har påverkats av pandemin. Det finns fortfarande en del statliga stöd att söka för dig som företagare. Även vi fortsätter vårt arbete med att erbjuda olika lösningar för att hjälpa er. Här får du som företagare översikt över vilka stöd du kan söka.