Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här
Hantverkare jobbar på ett fönster

Ägarskifte

Att sälja eller överlåta företaget kan vara en lång och mödosam process med många dimensioner - ekonomiska, juridiska och inte minst känslomässiga.

Skattekonsekvenser

När du planerar ett ägarskifte i ditt företag måste du naturligtvis också ta hänsyn till skattekonsekvenser av de olika tänkta alternativen.

Det är alltså en mängd regler som du måste känna till och anpassa dig efter i samband med en överlåtelse av din verksamhet till nästa generaton. Genom att i god tid ta sakkunnig hjälp kan du underlätta för nästa generation att ta över verksamheten. Frågor du bör fundera över inför ett ägarskifte är därför:

  • Vilka inkomstskatter uppkommer för dig och för förvärvaren?
  • Hur påverkas din förmögenhetsskattesituation av överlåtelsen och går den att påverka genom affärens utformning?

Enskild näringsverksamhet

Vid överlåtelse av enskild näringsverksamhet är den vanligaste överlåtelseformen ren gåva.

Om du vill ha ett vederlag i samband med gåvan kan en väg vara att ombilda din verksamhet till aktiebolag. I så fall kan du ensam bilda ett aktiebolag och överlåta tillgångarna till bolaget för ett pris som ligger mellan skattemässigt restvärde och marknadsvärde. Underprisöverlåtelse, dvs överlåtelse till pris understigande marknadspris, kan - utan skattekonsekvenser - ske till eget aktiebolag eller till ett aktiebolag, som ägs av dem som ska överta verksamheten.

Handelsbolag

Även när det gäller överlåtelse av andel i handelsbolag är den vanligaste överlåtelseformen gåva. Gåva kan ske såväl av hel andel som ideella andelar därav och såväl direkt som succesivt.

Överlåtelse av handelsbolagsandel mot vederlag understigande marknadsvärdet utgör ett blandat fång, vilket medför att överlåtaren ska kapitalvinstbeskattas för den del av överlåtelsen som anses utgöra försäljning.

Om du överlåter en handelsbolagsandel, som har en negativ justerad anskaffningsutgift måste du komma ihåg att även en ren gåva eller annan så kallad benefik överlåtelse, exempelvis en bodelning, medgör att du måste betala kapitalvinstskatt på detta negativa värde.

Aktiebolag

Det är i och för sig möjligt att överlåta aktier genom gåva mot vederlag understigande marknadsvärdet, men det är i regel ingen lämplig metod att åstadkomma ett ägarskifte. En sådan transaktion utgör nämligen ett blandat fång, vilket medför att du som överlåtare ska kapitalvinstbeskattas för det antal aktier som du anses ha sålt i samband med överlåtesen.

Om du vill ha viss betalning för dina aktier i samband med ett ägarskifte är det inget som hindrar att du säljer en del av aktierna till marknadspris och överlåter resten av aktierna som gåva utan vederlag. Du kommer dock att bli beskattad för de aktier du sålt.

Ett annat sätt att få betalt i samband med ett ägarskifte är att du säljer aktierna i ditt bolag till ett annat aktiebolag, som du äger. Priset för aktierna kan bestämmas fritt så länge det inte överstiger marknadsvärdet. Du kan sedan skänka aktierna i det nya aktiebolaget till den som ska ha bolaget enligt förutsättningarna för ägarskiftet.

Stäng Skriv ut