Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Gör en intäktsplan för din skog

En av utmaningarna med skogsbruk är att förhålla sig till ojämna intäkter. Pengarna kommer oregelbundet och när de väl flyter in kan det vara stora summor. För att göra det bästa av förutsättningarna gäller det – precis som med mycket annat i skogen – att tänka långsiktigt.

Tänk efter före. Om du börjar tänka på vad du ska göra med överskottet först när pengarna från avverkningen sitter på kontot, kan du ha missat flera möjligheter att styra din ekonomi, säger Andreas Jansson som är skogsexpert på Swedbank och Sparbankerna. 

Hur du ska agera beror givetvis på hur din verksamhet och din ekonomi i övrigt ser ut.

Här är några råd på vägen mot en god resultathantering:

  • Börja i tid. Ta en diskussion med din ekonomiska rådgivare redan innan du upphandlar avverkningen. Med god framförhållning kan du göra en betalningsplan med din virkesköpare, som blir ekonomiskt och skattemässigt fördelaktig för dig.
  • Gör en plan. Se över hur mycket pengar som bör vara kvar i verksamheten och var resten gör mest nytta. Vad kan och bör du ta ut ur företaget till beskattning och hur ska du i så fall placera pengarna? Behöver du sätta av pengar till din pension? Finns det ett generationsskifte att planera för? Med ett sparande är du även mer flexibel när det är dags att lämna över gården.
  • Använd verktygen. Utnyttja de möjligheter som finns med skogskonto, skogsavdrag, räntefördelning och periodiserings- och expansionsfond, så att intäkterna från avverkningen anpassas utifrån dina behov och möjligheter, för ett så bra utfall som möjligt.
  • Ta hjälp med deklarationen och försäkra dig om att dina rådgivare behärskar de särskilda regler som gäller för enskilda firmor och skog- och lantbruksfrågor. Med rätt rådgivning sparar du tid och pengar och tryggar framtiden i ditt företag.

Skogskonto och skogslikvidkonto. Vad är skillnaden?

Se till att du använder kontona rätt. Gör du insättningen på fel konto vid fel tidpunkt kan det få skattemässiga konsekvenser.

  • Skogskonto: Att sätta in medel på ett skogskonto är en skatteteknisk åtgärd som syftar till att jämna ut oregelbundna skogsinkomster mellan åren. Avsättningen bör göras i samband med deklarationen eftersom den påverkar underlaget för beräkning av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder. Pengarna på skogskontot inkomstbeskattas först när de tas ut. Medlen får stå kvar på kontot i max tio år.
  • Skogslikvidkonto: Det är ett tillfälligt bankkonto med extra hög ränta som många banker erbjuder. Syftet är att pengarna från en virkesförsäljning ska stå på kontot tills de flyttas över till ett skogskonto, vanligen i samband med deklarationen.

Både Skogskonto och Skogslikvidkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden, här får du mer information.

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till Företagsrådgivare - Skog & Lantbruk

Mottagaren av informationen i artikeln bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt för att investera i skog. Swedbank och sparbankerna påminner om att investeringar är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker.