Hoppa till huvudinnehåll

Miljövän? Spara hållbart!

Three people having a forest meeting

Vill du leva klimatsmart? Då är det viktigt att veta att ett hållbart sparande är mycket viktigare än bilen, biffen och bostaden – tillsammans!

Skippa köttet. Ställ bilen och ta bussen. Sänk värmen hemma. Det är tre fina tips på hur du minskar din klimatpåverkan. Men det finns faktiskt något som spelar ännu större roll för miljön, nämligen hur du investerar dina pengar.

Världsnaturfonden har tagit fram siffror som visar att hur vi väljer att spara har större betydelse för miljön än bilen, biffen och bostaden – tillsammans.

– Ett hållbart sparande innebär att du inte bara bryr dig om att de företag du investerar i genererar avkastning, utan att du även tar ansvar för hur de gör det, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Hållbara fonder *

Fint i kråksången är också att du genom att spara hållbart inte bara bidrar till att göra världen till en bättre plats. Du kan också få dina slantar att växa!

– Det finns absolut ingen motsättning mellan att spara hållbart och få en god avkastning. Tvärtom! De bolag som tar hållbarhetsaspekterna på allvar är också de som vi tror kommer att generera en långsiktig värdetillväxt, säger Liza Jonson.

Vad ser du för trender framöver inom hållbart sparande?
– Tidigare har fokus legat mycket på vilka bolag som inte har ett tillräckligt bra hållbarhetsarbete för att ingå i hållbart sparande och man har enbart sett på hur hållbara bolagen är i dagsläget. Nu fokuserar vi mer på att välja in rätt bolag och på hur bolagen har positionerat sig för att möta framtidens utmaningar. Nu börjar också bolagen i högre utsträckning att mäta och redovisa hur de kommer att bidra till en bättre framtid, till exempel hur de jobbar för att vi ska uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Och vi ser ett kontinuerligt ökat intresse för hållbart sparande, säger Liza Jonson.

Ett tips för dig som vill spara hållbart är att läsa på. Gå in på fondbolagens hemsidor. I fondernas informationsbroschyrer beskriver alla svenska fondbolag, från och med i våras, i detalj hur de jobbar med hållbarhetsfrågorna.

Fundera också på vad som är viktigt för dig. Är det någon speciell bransch du inte vill investera i? Jämför också gärna flera fonder. Nu kommer det nya fonder som helt fokuserar på innovation och hållbarhet och som letar bolag som står för lösningar på hållbarhetsutmaningar, som förnybara bränslen eller vattenrening. De kan vara en spännande krydda till ditt fondsparande.

Fotnot

* Med hållbara fonder avses Swedbank Robur fonder som placerar i bolag med ett bra och relevant hållbarhetsarbete, utifrån särskilt uppsatta kriterier. De företag som ingår i fonderna uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik. Hållbarhetsarbetet i fonderna kan variera beroende på fondtyp, placeringsinriktning, marknad och bransch.

Värt att tänka på är att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på https://www.swedbankrobur.se/fonder/.