Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

 1. Bifoga förordnande från tingsrätten
 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
  Blankett: Fördelningsblankett för utbetalning av arv

 3. Vid tvångsskifte - bifoga klanderfrihetsbevis
  Observera att denna punkt gäller inte i de fall det finns en arvskifteshandling som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare och en fullmakt där de ger boutredningsmannen rätt att fördela arvet.
  Ett tvångsskifte innebär att en behörig boutredningsman upprättar en arvskifteshandling som endast hen undertecknar. Arvskifteshandlingen vinner då laga kraft först och giltighet minst fyra veckor efter att det delgivits samtliga dödsbodelägare och ingen av dem överklagat. Vid tvångsskifte bifogar du beviset från tingsrätten tillsammans med uppdraget. Beviset måste vara daterat minst fyra veckor efter att sista dödsbodelägaren delgivits.

 4. Om banktjänster nedan finns i dödsboet gäller separat hantering

      Bolån
      Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen     alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter

      Vid avslut av bankfack
      Bankfack avslutas på aktuellt kontor.

  Skickas till adressen nedan
  Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
  Tunavägen 2
  577 90 Vena

Arbetar du på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå? Här finns information för dig som inte är en boutredningsman utsedd av Tingsrätten.

För dig som arbetar på en jurist-, advokat- eller begravningsbyrå

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0495-494 10 på vardagar, klockan 10.00-15.00. (Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)