I Aktie-TV gör programmet en resa runt jorden för att ta pulsen på de olika världsdelarna. Bankens investeringsstrategi, aktiemarknad och intressanta branscher/teman samt bolag diskuteras. Aktuella fonder presenteras och diskuteras liksom andra placeringsalternativ. Givetvis ger vi också en aktuell syn på konjunkturen, räntor och mycket annat.

I höstens Aktie-TV fick vi träffa vd:arna för Holmen, Trelleborg, PEAB samt Storytel som gav sin syn på utvecklingen av bolaget och hur de ska växa framåt. Bolagsanalytiker från Kepler Cheuvreux gav sin syn och rekommendation för respektive bolag. Från Robur gav förvaltaren Jens Barnevik  en aktuell uppdatering om Småbolagsfonden och varför småbolag är så intressanta i Emerging Markets. Vi träffade också bland andra Henrik Nyblom, förvaltare av Ny Teknik samt Henrik Johansson, VD Unga Aktiesparare.

Swedbanks privatekonom pratade om pension, våra strateger berättade om Investeringsstrategin och Tove Zander, ungdomsansvarig Swedbank pratade om varför man ska spara i aktier när man är ung.

Programmet samt bonusmaterial med hela intervjuer med de medverkande och annat finns  f rom 13 november på Aktiellt. Du kommer också kunna se programmet här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.