För vem?

Alla företag.

Hur går ansökan till?

Du som arbetsgivare ansöker inte utan betalar ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Efter att du har lämnat din arbetsgivardeklaration till Skatteverket beslutar Försäkringskassan om ersättning månadsvis. Krediteringen görs via skattekontot och den första kan göras efter den 12 maj 2020.

Du som har ett aktiebolag och är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen.

För egenföretagare som har F-skattsedel gäller särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen betalas ut som ett schablonbelopp på 804 kronor per dag före skatt. Detta gäller oavsett hur många karensdagar man har lagt in sedan tidigare. 

Läs mer på Försäkringskassan

Regeringen har per den 7 maj 2020 föreslagit att det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka förlängas från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14. 

Regeringen arbetar även fram detaljer i ett förslag att staten från och med den 1 augusti till den 30 september kommer att ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin.