Hoppa till textinnehållet

Betalningar, finansiering och lån

Tips till dig som företagare som behöver förbättra ekonomin. Det finns flera möjligheter – bland annat genom att både slippa amortera under en period eller större möjligheter att ta lån.

Likviditetsförstärkning

Nu kan företag som behöver förbättra sin ekonomi ansöka om att skjuta upp betalningar för arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Man with earmuffs in carpenter's workshop - small business

Tillfällig amorteringsbefrielse

Är du ekonomiskt drabbad av covid-19 finns det möjlighet att under begränsad tid få amorteringsbefrielse eller sänkt amortering på dina eller ditt företags krediter. 

Small business, young woman, hairdresser

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

För att underlätta för företagen har regeringen föreslagit att under en begränsad tid minska arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften.

Three business people in discussion.

Lånemöjligheter

 1. Låna via Almi

  Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

  Låna via Almi

 2. Garantier via Exportkreditnämnden

  Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

  Garantier via Exportkreditnämndenöretag

Fler stödåtgärder

 1. Ändring av redan inbetald preliminärskatt

  Som företagare har du möjligheten att ändra skatten som du redan har betalat in till hos Skatteverket om företaget drabbats ekonomiskt på grund av Corona.

  Ändring av redan inbetald preliminärskatt

 2. Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

  För att hjälpa företag som har fått stora ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset föreslår regeringen en tillfällig rabatt på hyror för företag i utsatta branscher.

  Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

 3. Höjd avsättning till periodiseringsfonder

  Regeringen har tillfälligt ändrat reglerna om avsättning till periodiseringsfonder.

  Höjd avsättning till periodiseringsfonder

 4. Vilanderegler för egenföretagare

  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

  Vilanderegler för egenföretagare