Är du ekonomiskt drabbad av covid-19 finns det möjlighet att under en begränsad tid få amorteringsbefrielse eller sänkt amortering på dina eller ditt företags krediter. Upplever du behovet så hör av dig direkt till din kontaktperson på banken eller ring växeln 0495-494 10. Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån din eller ditt företags situation och försöker hitta en lösning som är ekonomiskt hållbar nu och framåt.