För vem?

Enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Det här innebär att du har möjlighet att använda arbetslöshetsförsäkringen under 2020 utan att det påverkar dina framtida möjligheter att lägga företaget vilande. 

Tillfälliga förändringar i a-kassan

Regeringen har infört tillfälliga förändringar i a-kassan fram till den 3 januari 2021. Bland annat har kraven för att vara berättigad till a-kassa sänkts så fler omfattas, och inkomsttaket har höjts från 25 000 till 33 000 kronor per månad (från 910 till 1 200 kronor per dag) de 100 första dagarna av arbetslöshet.

Även grundbeloppet, det vill säga den ersättning man får om man blir arbetslös men inte är med i någon a-kassa, har höjts. Från 365 till 510 kronor per dag, vilket motsvarar från 8 030 till 11 220 kronor per månad.

Per den 7 maj lämnade regeringen ett förslag om att den inkomstrelaterade dagpenningen i a-kassan ska höjas från 760 till 1 000 kronor från dag 101. Det är en tillfällig höjning som föreslås gälla från den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.