Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare för perioden mars-juli 2020 gick att söka fram till och med den 31 januari 2021. Beslut är ännu inte fattat men förslaget är att det ska gå att söka för augusti 2020- feb 2021.

Läs om stödet hos verksamt.se

Omsättningsstöd till enskild näringsidkare (verksamt.se)

Omställningsstöd för maj-juli 2020 gick att söka till och med den 30 november 2020.

Läs mer hos Skatteverket om den föreslagna förlängningen av stödperioden.

Omställningsstöd (skatteverket.se)