RTS 27

Publicering av rapport sker med anledning av att Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank under period som rapporten avser har genomfört handel med finansiellt instrument i eget lager. Detta är någonting som sker i mycket begränsad omfattning i sparbanken. De finansiella instrument som i sparbanken kan vara föremål för handel enligt ovan, och omfattas av rapporteringsplikten, är terminer och swappar.