Meny

Gunnar Öst

Född: 1953
Bostadsort: Molid, Vimmerby Kommun

Nuvarande uppdrag i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrelseledamot
Ledamot i styrelsens kreditutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

Invald som styrelseledamot 1991
Mångårig erfarenhet som ledarmot i bankens styrelse
Den egna revisionsbyråns breda arbetsfält, som lärare i bl.a. ekonomi samt uppdraget som styrelseledarmot har medfört en stor kunskap och insikt om risker/möjligheter förknippade med bankens verksamhet och dess kreditgivning. 

Styrelseutbildningar

Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete, 2016
Stora styrelsedagen 2014
EBA GL 44, 2013
Styrelseutbildning med kreditfokus, 2012

Utbildning

Skogsteknikerutbildning i Värnamo.
Lärarutbildning Jord-skog-trädgård i Uppsala.
Ekonomi på högskolan i Jönköping.

Arbetslivserfarenhet i urval

Skogsvårdskonsulent i Vimmerby
Kyrkokamrer i Vimmerby
Lärare på lantbruksgymnasium och SLU i Värnamo
Har de senaste 8 åren en revisionsbyrå i Tuna, Vimmerby

Övriga relevanta utbildningar i urval

Påbyggnadsutbildningar inom skatter och juridik som framförallt berör jord- och skogsnäringen

Övriga uppdrag utanför banken

Mycket aktiv i det lokala föreningslivet
Kassör i större samfällighetsförening, ett flertal revisionsuppdrag, ledamot i församlingskyrkoråd m.m.