Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via mail: eller via post:

Dataskyddsombud
c/o Ostkustens Risk & Compliance AB
Box 322
593 24 Västervik