{"t1634292582936":{"header":[{"tag":[],"variant":[{"type":"HEADER_50_SE","value":"Teckna olycksfallsförsäkring"},{"type":"HEADER_80_SE","value":"Teckna olycksfallsförsäkring"}],"id":"HEADER1"}],"image":[],"body":[{"tag":[],"variant":[{"type":"BODY_200_SE","value":"Vi kan hjälpa dig med personförsäkringar, till exempel olycksfallsförsäkring. Vill du ha hjälp att teckna en?"}],"id":"BODY1"}],"disclaimer":[],"positive-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"POSITIVE_CTA_40_SE","value":"Ja tack"}],"id":"POSITIVE_CTA1"}],"negative-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEGATIVE_CTA_40_SE","value":"Nej tack"}],"id":"NEGATIVE_CTA1"}],"neutral-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEUTRAL_CTA_40_SE","value":"Inte just nu"}],"id":"NEUTRAL_CTA1"}],"disclaimer-positive-cta":[],"who-is-eligible":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHO_IS_ELIGIBLE_500_SE","value":"Kunder mellan 27–61 som inte har gjort en försäkringsgenomgång senaste året, och som saknar olycksfallsförsäkring hos oss.\n"}],"id":"WHO_IS_ELIGIBLE1"}],"why-it-is-relevant":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHY_IT_IS_RELEVANT_500_SE","value":"Många har skydd mot olyckor på arbetstid via jobbet, men på fritiden kan du behöva ordna med försäkring själv. Om du till exempel skadar dig eller behöver hjälp med rehabilitering kan vår olycksfallsförsäkring ge en ekonomisk trygghet. Den gäller dygnet runt, hela livet."}],"id":"WHY_IT_IS_RELEVANT1"}],"price-terms":[{"tag":[],"variant":[{"type":"PRICE_TERMS_500_SE","value":"Individuell prissättning\n"}],"id":"PRICE_TERMS1"}]},"t1634216631849":{"header":[{"tag":[],"variant":[{"type":"HEADER_50_SE","value":"Bunden bolåneränta löper snart ut (15-25 dagar)"},{"type":"HEADER_80_SE","value":"Bunden bolåneränta löper snart ut (15-25 dagar)"}],"id":"HEADER1"}],"image":[],"body":[{"tag":[],"variant":[{"type":"BODY_200_SE","value":"Du har ett bolån med en bindningstid som snart går ut. Vill du att jag ska visa hur man lägger om bolånet i appen eller internetbanken, eller finns det något du undrar över som jag kan hjälpa dig med?"}],"id":"BODY1"}],"disclaimer":[],"positive-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"POSITIVE_CTA_40_SE","value":"Ja tack"}],"id":"POSITIVE_CTA1"}],"negative-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEGATIVE_CTA_40_SE","value":"Nej tack"}],"id":"NEGATIVE_CTA1"}],"neutral-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEUTRAL_CTA_40_SE","value":"Inte just nu"}],"id":"NEUTRAL_CTA1"}],"disclaimer-positive-cta":[],"who-is-eligible":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHO_IS_ELIGIBLE_500_SE","value":"Kunder med bolåneränta där bindningstiden löper ut om mindre än 25 dagar\n"}],"id":"WHO_IS_ELIGIBLE1"}],"why-it-is-relevant":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHY_IT_IS_RELEVANT_500_SE","value":"Om du binder räntan på ditt lån vet du precis hur stor räntekostnaden blir under hela bindningstiden. Gör du ingenting när bindningstiden löpt ut kommer du att få rörlig ränta på lånet. Du kan enkelt binda om dina lån själv i appen eller internetbanken om du loggar in och trycker på Lån/översikt."}],"id":"WHY_IT_IS_RELEVANT1"}],"price-terms":[{"tag":[],"variant":[{"type":"PRICE_TERMS_500_SE","value":"Individuell ränta"}],"id":"PRICE_TERMS1"}]},"t1656484758236":{"header":[{"tag":[],"variant":[{"type":"HEADER_50_SE","value":"Öppna värdepapperstjänst på ISK"},{"type":"HEADER_80_SE","value":"Öppna värdepapperstjänst på ISK"}],"id":"HEADER1"}],"image":[],"body":[{"tag":[],"variant":[{"type":"BODY_140_SE","value":"Du har ingen möjlighet att handla aktier på ditt ISK i dagsläget. Vill du att jag lägger till det? Det kostar inget extra."},{"type":"BODY_200_SE","value":"Du har ingen möjlighet att handla aktier på ditt ISK i dagsläget. Vill du att jag lägger till det? Det kostar inget extra."}],"id":"BODY1"}],"disclaimer":[],"positive-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"POSITIVE_CTA_40_SE","value":"Ja tack"}],"id":"POSITIVE_CTA1"}],"negative-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEGATIVE_CTA_40_SE","value":"Nej tack"}],"id":"NEGATIVE_CTA1"}],"neutral-cta":[{"tag":[],"variant":[{"type":"NEUTRAL_CTA_40_SE","value":"Inte just nu"}],"id":"NEUTRAL_CTA1"}],"disclaimer-positive-cta":[],"who-is-eligible":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHO_IS_ELIGIBLE_500_SE","value":"Privata kunder mellan 18-80 år som har ISK men saknar värdepapperstjänst kopplat till kontot."}],"id":"WHO_IS_ELIGIBLE1"}],"why-it-is-relevant":[{"tag":[],"variant":[{"type":"WHY_IT_IS_RELEVANT_500_SE","value":"Det kan vara skönt att samla alla sina fonder, värdepapper och aktier på samma ställe. Genom att handla aktier inom ditt ISK, i stället för separat, blir det också enklare med skatten. Allt sköts automatiskt i stället för att du behöver deklarera manuellt."}],"id":"WHY_IT_IS_RELEVANT1"}],"price-terms":[]}}