Meny

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

 1. Inkomma med klagomål

  För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt bemötande och våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen att logga in i internetbanken eller appen och skriva ett meddelande till oss (i internetbanken väljer du Kontakta oss under pratbubblorna/Kundservice i toppmenyn och i appen hittar du Kundservice under menyn uppe till höger). Du kan också få hjälp genom att ringa oss på 0495-49410.

  Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. I punkterna nedan får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.

 2. Överklagan av beslut

  Om du efter svar från kontor eller Kundcenter fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta vår kundombudsman. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

  Skriv till oss via postadress eller e-post:
  Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
  Tunavägen 2
  577 90 VENA

  E-post:

  Om du inte är nöjd med svaret och ditt ärende gäller försäkringsprodukter hos Swedbank Försäkring.
  Kontaktvägar Swedbank Försäkring

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

  www.arn.se

  ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

  Konsumentvägledning
  Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

  www.konsumenternas.se

  Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumentverket
  Telefon 0771–525 525

  Oberoende vägledning via Konsumentverket.

  Allmän domstol
  Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
  www.domstol.se

  Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner
  Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

  I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.

  Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

  Särskild information om behandling av personuppgifter
  Om du känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Lönneberga-Tuna-Vena Sparbanks dataskyddsombud

  Dataskyddsombud Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
  c/o Ostkustens Risk & Compliance AB
  Box 322
  593 24 Västervik

  Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.