Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Räntor, priser, valuta och kurser

Mid adult businessman standing in office

Här finns dagsaktuella räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster. Valutakurserna uppdateras klockan 11.30 varje dag.

Företag – räntor, priser och kurser

Räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster som riktar sig till företag, organisationer och föreningar.

%

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter för företag och privatpersoner från och med 18 oktober med upp till 0,25 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen. 

%

Räntejustering inlåning

Banken höjer från och med den 18 oktober inlåningsräntorna för ett antal konton med 0,25 procentenheter.