Hoppa till textinnehållet

Räntor, priser, valuta och kurser

Mid adult businessman standing in office

Här finns dagsaktuella räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster. Valutakurserna uppdateras klockan 11.30 varje dag.

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor
höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter
för företag och privatpersoner från och
med 16 december med mellan 0,25 och 0,75 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen.

Two women with moving boxes

Räntejustering inlåning

Banken höjer från och med 16 december inlåningsräntorna för nedan angivna sparkonton med mellan 0,20 och 0,65 procentenheter. 

Sparkonto Lövet – Ny räntesats 1,50 % upp till 50 000 kr. Över 50 000 kr ny räntesats 1,25 %. 
Sparkapitalkonto – Ny räntesats 0,85 % vid belopp om minst 50 000 kr.
Framtidskonto – Ny räntesats 0,95 %
e-sparkonto – Ny räntesats 0,50 %