Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Räntor, priser, valuta och kurser

Mid adult businessman standing in office

Här finns dagsaktuella räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster. Valutakurserna uppdateras klockan 11.30 varje dag.

Företag – räntor, priser och kurser

Räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster som riktar sig till företag, organisationer och föreningar.

%

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor sänks räntan på reverskrediter och kontokrediter för företag och privatpersoner från och med 17 juni med upp till -0,25 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen.

%

Räntejustering inlåning

Banken sänker från och med 17 juni inlåningsräntorna för ett antal inlåningskonton (Privat och Företag) med upp till -0,20 procentenheter. 

För aktuella räntesatser se nedan:
Privat
Företag