Hoppa till huvudinnehåll

Räntor, priser, valuta och kurser

Mid adult businessman standing in office

Här finns dagsaktuella räntor, kurser och priser för flera av våra tjänster. Valutakurserna uppdateras klockan 11.30 varje dag.

Räntejustering utlåning

Med anledning av förändrade marknadsräntor
höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter
för företag och privatpersoner från och
med 14 juli med upp till 0,2 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen.

 

Two women with moving boxes

Räntejustering inlåning

Banken höjer från och med 14 juli inlåningsräntorna för ett antal konton med 0,20 procentenheter. 

För aktuella räntesatser kolla nedan:

Climate Impact