Hoppa till textinnehållet

Aktuellt

* Apple Pay/kreditkort - Utnyttjat 20 000 kr i kredit till 10,95% (200205), rörlig, återbet på 1 år, årsavg 195 kr ger eff ränta på 11,18%. Entercard är kreditgivare för betal- och kreditkorten.

 

 

 

Räntejustering

 

Med anledning av förändrade marknadsräntor höjs räntan på reverskrediter och kontokrediter för företag och privatpersoner från och

med 16 maj med 0,25 procentenheter. Krediter med fast/bunden ränta omfattas inte av justeringen.