Meny

Linus Ivarsson

Född: 1969
Bostadsort: Gårdveda, Hultsfred kommun

Nuvarande uppdrag i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Styrelseledamot
Ledamot i styrelsens kreditutskott
Ledamot i styrelsens revisionsutskott

Bankspecifik erfarenhet

Invald som styrelseledamot i Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank 2020

Utbildning

1991 - 1994 Lärarutbildning (åk 1-7)
2002 - 2004 Polisutbildning inklusive aspirantutbildnin

Arbetslivserfarenhet i urval

2017 - Trygghetsstrateg Hultsfreds kommun. Av kommunen utsedd Säkerhetsskyddschef
och Informationssäkerhetssamordnare.
2008 - 2017 Polisinspektör
2004 - 2007 Polisassistent
1995 - 2004 Grundskollärare åk. 1-7

Övriga uppdrag utanför banken

Engagerad i det lokala föreningslivet