- Efter två år av inflations- och räntehöjningsfokus är det nu dags att byta klistret mot glidvalla. Vi står inför ett nytt år, som på intet sätt kommer blir oproblematiskt men mycket pekar på en mjuklandning, säger Mattias Isakson, chef Strategi & Aktier, Swedbank.

Färre orosmoment

Ekonomier och bolagsvinster har generellt sett varit motståndskraftiga och de flesta regioner har uppvisat en god avkastning under året, där Japan och USA sticker ut, men med vitt skilda drivkrafter. Den senaste tiden har dock mer generell optimism präglat marknaden, där deltagandegraden ökat, inte minst i räntekänsliga sektorer och småbolag.

- Svenska småbolag har haft en tuff period, men efter en botten i slutet av oktober har småbolagen kvicknat till. Förväntningar om lägre räntor bidrar till förhoppningar om en bättre konjunktur. Det gör också att investerare söker sig längre ut på riskskalan, säger Mattias Isakson.

Ränteskiftet

I november svängde pendeln och det blev tämligen dramatiska nedgångar i globala långräntor vilket gav obligationsfonder en rejäl skjuts. Successivt bedömdes inflationskampen vara över.

- Den räntetopp som så många har väntat på verkar nu har infunnit sig och kapital gör sig redo att öka såväl löptid som ränterisk i sina innehav, säger Mattias Isakson.

Krediter – dålig avkastning på ytterligare risk

November går till historien som en av de starkaste månaderna för företagsobligationsmarknaden sedan finanskrisen och står för cirka en tredjedel av årets avkastning hittills. Men kreditspreadarna befinner sig på samma nivå som våren 2022.

- Mycket tyder på att vi ännu inte sett den fulla och fördröjda effekten av det senaste årets massiva åtstramning. Ställt i relation till den attraktiva räntan i stats- och bostadsobligationer tycker vi att investerare får en dålig kompensation för den extra risk som företagsobligationer innebär, avslutar Mattas Isakson.

Läs mer om Investeringsstrategin (Aktiellt)

Utblick: På med glidvallan! (Swedbank TV)

 

/Swedbank Strategi & Aktier