Meny
Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Bolagsform

Vad är en sparbank?

Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område. En sparbank drivs utan enskilt vinstintresse och den vinst som uppkommer fonderas för att trygga insättarnas medel. 

Eftersom sparbanken inte har några ägare eller medlemmar kan den inte skaffa kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål. 

De som ytterst är ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen. De fungerar som bankens ambassadörer och representerar en lokal bredd, både geografiskt och inom olika yrkeskategorier. huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur bankens styrelse och utser VD.