Hoppa till textinnehållet

Bankens styrelse

Nedan framgår en sammanställning av de ledamöter som ingår i styrelsen.

Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag utvärderas löpande. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen genom den samlade kompetensen, erfarenheten, lokalkännedomen, branschkunskapen ställt i förhållande till bankens inriktning, verksamhetsområdets kundstruktur, kreditstrategi och riskaptit uppfyller de externa krav som kan ställs på en styrelse som helhet på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Ordförande

Paul Ekstrand

Ort: Västervik

Vice Ordförande

Eva Pettersson

Ort: Vena

Styrelseledamot

Ann-Charlotte Frejd

Ort: Silverdalen

Styrelseledamot

Gunnar Öst

Ort: Tuna

Styrelseledamot

Mattias Karlsson

Ort: Södra Vi

Styrelseledamot

Linus Ivarsson

Ort: Gårdveda

Styrelseledamot

Niklas Wahlman

Ort: Vederhult

VD

Daniel Lang

Ort: Vena

Tillsättning av styrelseledamöter och revisorer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald