Meny
Om Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Bankens styrelse

Nedan framgår en sammanställning av de ledamöter som ingår i styrelsen.

Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag utvärderas löpande. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen genom den samlade kompetensen, erfarenheten, lokalkännedomen, branschkunskapen ställt i förhållande till bankens inriktning, verksamhetsområdets kundstruktur, kreditstrategi och riskaptit uppfyller de externa krav som kan ställs på en styrelse som helhet på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Ordförande

Ort: Västervik

Vice Ordförande

Ort: Vena

Styrelseledamot

Ort: Tuna

Styrelseledamot

Ort: Gårdveda

Styrelseledamot

Ort: Vederhult

Styrelseledamot

Ort: Ishult

Styrelseledamot

Ort: Vetlanda och Storebro

VD

Ort: Vena

Tillsättning av styrelseledamöter och revisorer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald