Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Bankens styrelse

Nedan framgår en sammanställning av de ledamöter som ingår i styrelsen.

Styrelsens ordförande genomför årligen en utvärdering av styrelsens arbete och de enskilda ledamöternas bidrag utvärderas löpande. Det är styrelsens uppfattning att styrelsen genom den samlade kompetensen, erfarenheten, lokalkännedomen, branschkunskapen ställt i förhållande till bankens inriktning, verksamhetsområdets kundstruktur, kreditstrategi och riskaptit uppfyller de externa krav som kan ställs på en styrelse som helhet på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet.

Ordförande

Vice ordförande

Paul Ekstrand

Ort: Västervik

Styrelseledamot

Ulf Wahlman

Ort: Vena

Styrelseledamot

Ann-Charlotte Frejd

Ort: Silverdalen

Styrelseledamot

Mattias Karlsson

Ort: Södra Vi

Styrelseledamot

Eva Pettersson

Ort: Vena

Styrelseledamot

Gunnar Öst

Ort: Tuna

VD

Daniel Lang

Ort: Vena

Tillsättning av styrelseledamöter och revisorer

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald