Hoppa till textinnehållet

Enklare och tydligare

Woman and man looking at a computer screen.

Den 1 juni 2017 infördes betalkontodirektivet i svensk lag. Ändamålet med direktivet är att konsumenter bosatta inom EES lättare ska få tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, kunna byta betalkonto lätt och kunna jämföra avgifter inom betalkontoområdet. Från och med 31 oktober 2018 uppdaterades betaltjänstlagen med regler om att konsumenter innan de ingår ett betalkontoavtal ska få en standardiserad prislista från banken som baseras på de vanligaste tjänsterna i Sverige samt årligen erhålla en redovisning av alla avgifter och räntesatser som har betalats för betaltjänster under ett år. Direktivet gäller inte företag utan endast konsumenter.

Betalkontodirektivet

Betalkonto med grundläggande funktioner

Direktivet syftar till att underlätta för konsumenter bosatta inom EES att få tillgång till ett betalkonto med grundläggande funktioner. Dvs ett betalkonto, internetbank med betalningstjänst och ett bankkort Maestro. Mer information om att bli kund hittar du här.

Avgiftsinformation

Dokument med avgiftinformation är en EU- standardiserad prislista med de vanligaste betaltjänsterna kopplade till ett betalkonto. Du hittar alla bankers information på konsumenternas.se
Du får också avgiftsinformationen när du öppnar ett nytt betalkonto i banken.

Till avgiftsinformationen finns en ordlista. Den är framtagen av Finansinspektionen och beskriver betaltjänsterna i avgiftsdokumentet.

Årlig redovisning

Redovisning av avgifter är ett dokument som ger en redovisning över vilka betaltjänster du använt, hur många gånger de använts och vad du har betalt för tjänsterna. Sammanställningen visar även vissa ränteuppgifter kopplade till dina betalkonton.
Första gången skickas den ut i början av 2019 och innehåller de avgifter kopplade till betaltjänster, som du betalat till banken för perioden 1 november – 31 december 2018. Därefter kommer den att skickas årsvis.

För information om Swedbanks och sparbankers behandling av personuppgifter, vänligen se din banks hemsida eller kontakta kundcenter eller ditt kontor.