Skip to content

BankID-programmet - ladda ner BankID

Om BankID-programmet

BankID-programmet finns för de vanligaste kombinationerna av operativsystem och webbläsare. Men det kan finnas vissa miljöer som saknar stöd.

Bli guidad hur du laddar ner BankID och läs mer om systemkraven, det vill säga i vilka miljöer BankID säkerhetsprogram fungerar.

Så använder du säkerhetsprogrammet

När du har installerat BankID-programmet i din dator dubbelklickar du på BankID-ikonen för att starta programmet. I Windows-datorer hittar du ikonen i aktivitetsfältet nere till höger bredvid klockan.

Med BankID säkerhetsprogram kan du göra flera saker utan att vara inloggad i internetbanken:

  • Byta lösenord eller PIN-kod på dina BankID
  • Ta bort BankID på fil från din dator
  • Häva en låsning av BankID på kort med hjälp av PUK-koden.

BankID säkerhetsprogram används även vid beställning av BankID på fil i internetbanken.

Mer information om BankID på dator - på fil och kort

Hjälp med BankID?

Om du vill få hjälp med BankID är du välkommen att chatta med vår virtuella assistent eller ringa oss.

Ladda ner BankID-programmet