Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är vad inom värdepapper?

Vad är vad inom värdepapper? Vad skiljer aktier från fonder eller räntebärande värdepapper? Vi förklarar!

Woman standing with digital tablet in office

Olika typer av värdepapper

Aktier

Att spara i aktier är en populär sparform och har historiskt sett varit ett bra sätt att få avkastning om du har en längre sparhorisont.

En aktie är en ägarandel i ett bolag som är noterat på börsen. Aktien ger ägaren rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst och rösträtt på bolagets årsstämma, det vill säga möjlighet att påverka bolagets framtid. Avkastningen beror främst på två saker: aktiens värdeförändring och om bolaget delar ut en del av sin vinst, det vill säga ger en aktieutdelning. Framtida förväntningar är det som främst styr aktiekursens utveckling, och aktiebolagets förmåga att skapa vinst är det som styr hur höga utdelningarna kan bli. Det är alltså mycket som kan påverka en akties värde, och att det snabbt kan gå upp och ner.

Aktier har historiskt sett varit en gynnsam sparform*. Det är dock viktigt att veta att börsen inte har stigit alla år, utan även har gått ned, och att en investering i aktier innebär en risk där du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital.

För att få de bästa förutsättningarna att lyckas med dina aktieinvesteringar är det en fördel om du är insatt och intresserad av utvecklingen i de företag du investerat i, aktiemarknaden i stort samt följer den ekonomiska utvecklingen i världen. Det är också bra att veta vilka risker placeringen medför. Se aktiesparandet som långsiktigt, då ökar sannolikheten att pengarna har ökat i värde den dagen du säljer.

För att kunna handla med aktier och andra värdepapper behöver du ett särskilt konto. Investeringssparkonto (ISK) är den vanligaste kontoformen för aktier. Med ett ISK-konto slipper du deklarera dina värdepappersaffärer och betalar i stället en årlig skatt baserad på värdet av dina tillgångar, som skickas automatiskt till Skatteverket.

Fonder

En fond är en sammansättning av flera olika tillgångar, såsom aktier eller räntebärande värdepapper, som du äger tillsammans med alla andra som sparar i fonden. Att spara i fonder är jämfört med enskilda aktier relativt enkelt och ger dig tillgång till olika värdepapper utan att du behöver köpa dem var för sig. Det stora utbudet av fonder gör att det finns en stor variation avseende risknivå, vilket gör att fondsparande kan passa både för det långsiktiga sparandet men även för sparande på några års sikt. **

Olika fonder har olika hög risk. En högre andel aktier i förhållande till räntebärande värdepapper innebär en högre risk. Och ju högre andel nischade aktier, till exempel inom en begränsad bransch eller ett geografiskt område, desto högre risk. Högre risk innebär normalt högre förväntad avkastning, men innebär också att värdet kan variera mer från en dag till en annan.

Precis som för aktier behöver man ett särskilt konto för att handla med fonder, och även här är ISK idag ett vanligt alternativ för aktiefonder. Ett annat sätt att spara är fondkonto – här deklareras reavinster och förluster i stället för en årlig skatt. Valet av konto bör baserat bland annat på den förväntade avkastningen i investeringen.

Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper är ett samlingsnamn för värdepapper som ger en i förväg bestämd ränta under en bestämd tidsperiod. Exempel på räntebärande värdepapper är statsobligationer och statsskuldväxlar som ges ut av svenska staten, skillnaden är löptiden. Även företag kan ge ut obligationer, räntepapper med en löptid på mer än ett år, och kallas då för företagsobligationer. Företagsobligationer innebär en högre kreditrisk eftersom företag normalt har en lägre kreditvärdighet än staten, det vill säga det är högre sannolikhet att de inte skulle kunna betala sina skulder. En placering i räntepapper innebär normalt en lägre risk än en placering i aktier eller aktiefonder, eftersom avkastningen är känd i förväg om man behåller ränteplaceringen under hela löptiden.

Intresserad av aktier och fonder? Kolla in Aktiellt för dagliga tips och analyser!

*Observera att en investering i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

**Värt att tänka på är att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka, på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på https://www.swedbankrobur.se/fonder/.

Investeringsstrategi

I vår Investeringsstrategi får du affärsförslag och investeringsrekommendationer för aktier, räntor, valutor och krediter. Rapporten kommer ut fyra gånger per år samt med kortare månatliga uppdateringar.

Månadsspara

Oavsett hur mycket eller lite du har över varje månad är ett litet sparande alltid bättre än inget. Börja månadsspara

Aktieskolan

I Aktieskolan, som är uppdelad i tre delar, får du tips om aktier och kan lära dig mer.

Fondskolan

I vår Fondskola får du tips och information som kan hjälpa dig om du vill investera i fonder.

Värdepapper

Vad är värdepapper?

Andra läste också

  • Budget för en bättre koll på din ekonomi

    Med en budget kan du få bättre kontroll på dina utgifter och din ekonomi. Madelén Falkenhäll är Swedbanks hållbarhetsekonom och vet allt om hur man gör en bra budget.

    Budget för en bättre koll på din ekonomi
  • Spara i ISK och slipp deklarera varje affär!

    Med ett Investeringssparkonto kan du enkelt samla ditt sparande, och slipper deklarera varje enskild affär.

    Att spara i ISK