Hoppa till textinnehållet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Aktuell rapport

Swedbank Boindex kvartal 3 2022: Rekordlåg köpkraft bland hushållen.

Swedbank Boindex kvartal 3: Rekordlåg köpkraft bland hushållen

Swedbanks Boindex visar de lägsta noteringarna sedan mätningarna började år 2000. Hushållen behöver nu använda över 30 procent av sin disponibla inkomst till boendeutgifter om de köper en bostad idag. Det visar Swedbank Boindex för årets tredje kvartal.

Swedbank Boindex för kvartal tre faller för första gången sedan mätningarna började till ett sammanvägt Boindex på 99. För småhus sjönk Boindex till 97 och för bostadsrätter sjönk index till 102.

- Ett Boindex på 99 är bekymmersamt. Det innebär att hushållen i genomsnitt måste använda lite mer än 30 procent av sin disponibla inkomst till boendeutgifter om de köper en bostad idag. Sannolikheten för att fler hushåll kan få problem med att betala för boendet har därmed ökat och mycket talar för att bostadspriserna fortsätter ner, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Högre boendeutgifter trots lägre bostadspriser

Medianpriserna för småhus sjönk med 15 procent under kvartal tre och med nio procent för bostadsrätter. Men trots lägre bostadspriser steg boendeutgifterna på grund av framför allt stigande räntor samt högre el- och uppvärmningskostnader.

- Effekten av stigande bolåneräntor, el- och uppvärmningskostnader är kännbar. Hushållen tvingas nu prioritera hårt bland utgifterna och många kommer säkert behöva ta av sin sparbuffert för att kunna betala alla räkningar, säger Arturo Arques.

Lägre boindex för småhus än under finanskrisen

Swedbank började mäta hushållens boendeekonomi och möjligheter att köpa ett småhus år 2000. Statistiken sträcker sig tillbaka till år 1995. Boindex för småhus är idag lägre än under finanskrisen 2008 men fortfarande högre jämfört med situationen under fastighetskrisen på 90-talet. 1995 var ränteutgifterna det stora problemet för hushållen. Idag är det kombinationen av höga ränteutgifter, amorteringar, höga el- och uppvärmningskostnader samt reparationer och underhåll som är problemet.

- Det är tuffa tider nu. Det mesta som kan gå emot hushållen gör nu det med besked. Inflationen sprider sig till allt fler varor och tjänster och gör det omöjligt för hushållen att undvika kostnadsökningarna, säger Arturo Arques.