Hoppa till textinnehållet

Boindex

Little girl in moving box with family.

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q1: Köpkraften hos bostadsköparna något försämrad – ort och typ av hushåll avgörande faktorer

Hushållens möjligheter att köpa bostad försämrades något under årets första kvartal. Generellt sett är köpkraften fortfarande god, men variationen mellan olika orter och hushåll är stor. Ensamstående i bostadsrätt i Stockholm behöver lägga över hälften av inkomsten på sitt boende, medan sammanboende med barn på en mindre ort lägger 19 procent av sin inkomst på boendet. Det visar Swedbanks Boindex för första kvartalet.

Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa småhus och bostadsrätter. Under årets första kvartal sjönk Boindex till 113, jämfört med 115 kvartalet innan. Men köpkraften är generellt sett fortfarande god. I genomsnitt lägger ett hushåll som köpte en bostad under årets första månader 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet. 

- Även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året. Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Under första kvartalet steg medianpriserna med sex procent för småhus och med fyra procent för bostadsrätter. Priserna ökade för samtliga regioner utom för kommuner med färre än 75 000 invånare där priset för bostadsrätter sjönk med två procent. Bostadsräntorna steg under samma period från 1,58 procent till 1,67 procent.

Ensamstående med barn i storstad har svårt att köpa bostad
Möjligheterna att köpa en bostad varierar stort mellan olika hushåll. Sammanboende småhusägare utan barn i Malmö behöver lägga 39 procent av sin disponibla inkomst på boendet, medan sammanboende med barn i småhus i kommuner med färre än 75 000 invånare lägger 24 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

Tuffast är det för ensamstående bostadsrättsinnehavare med barn i Stockholm, som lägger över hälften, 55 procent, av den disponibla inkomsten på boendet. Ett sammanboende par utan barn i en bostadsrätt på en mindre ort (färre än 75 000 invånare) behöver däremot bara lägga19 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

- Swedbanks Boindex visar tydligt att det finns stora variationer i köpkraften på bostadsmarknaden. Vilken ort du bor på, och om du lever i ett ensamhushåll eller är sammanboende är två avgörande faktorer. Är du till exempel ensamstående med barn i en storstad som Stockholm eller Göteborg är det svårt att köpa en bostadsrätt, om du inte har en mycket god inkomst. Är du sammanboende och bor i en mindre stad är utrymmet ett helt annat i plånboken, säger Arturo Arques.