Skip to content

Små bolag – stora möjligheter!

Vill du investera i de delar av världen som växer snabbast? Kan världens största och mest innovativa aktiemarknad vara något för dig? Eller ser du tillväxtpotential i små nordiska entreprenörsledda bolag? Swedbank Robur lanserade sin första småbolagsfond 1984 och har numera hela åtta småbolagsfonder med olika inriktning på branscher och geografier.  

Varför småbolag?

 • Ofta ett stort inslag av entreprenörer och engagerade ägare som varit med från start.
 •  Bolag som växer från en mindre bas ökar tillväxtpotentialen.
 • Det finns en större potential för små bolag att växa än för stora.
   

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond här i fondlistan eller hos din återförsäljare.

När vi förvaltar småbolagsfonder har vi en aktiv och långsiktig investeringsstrategi. Fokus är att hitta bolag med unika produkter och starka marknadspositioner vilket ger dem en bra möjlighet att växa. Vi tycker att det är viktigt med en bra företagsledning och har därför en nära kontakt med företagen som vi investerar i och träffar dem regelbundet. Swedbank Roburs strävar efter att bli världsledare inom hållbart värdeskapande och därför tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekter i alla våra investeringar.

Våra småbolagsfonder

 1. Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

  Väljer bland svenska småbolag med hög
  innovations­förmåga och god konkurrenskraft.
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 5 av 7

  Köp fonden

 2. Swedbank Robur Ny Teknik

  Investera i småbolag med fokus på det nordiska teknikundret.
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 5 av 7

  Köp fonden

 3. Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets

  Investera i småbolag i de delar av världen som växer snabbast.
  Förvaltningsavgift: 1,42 % Riskklass 5 av 7.

  Köp fonden

 4. Swedbank Robur småbolagsfond Global

  Handplockar småbolag utan geografiska begränsningar. 
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 5 av 7.

  Köp fonden
   

 1. Swedbank Robur Småbolagsfond Norden

  Nordiska småbolag bjuder på god bolagsstyrning och framgångsrika entreprenörer. 
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 5 av 7.

  Köp fonden

 2. Swedbank Robur Småbolagsfond Europa

  Placerar i småbolag på den mångfacetterade europeiska marknaden.
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 6 av 7.

  Köp fonden

 3. Swedbank Robur Small Cap USA

  Fokus på småbolag på världens största aktiemarknad där innovationen är hög. 
  Förvaltningsavgift: 1,25 % Riskklass 6 av 7

  Köp fonden

 4. Swedbank Robur Microcap

  Väljer bland de minsta bolagen på den nordiska marknaden.
  Förvaltningsavgift: 2,00 % Riskklass 5 av 7

  Hör av dig till din rådgivare om du vill köpa fonden

Hållbarhet

Swedbank Robur strävar efter att bli världsledare inom hållbart värdeskapande och därför tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekter i alla våra investeringar. Policyn för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och gäller för alla våra fonder.