Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Schablonskatt – om schablonbeskattning

  • Investeringssparkonto (ISK) och alla kapitalförsäkringar schablonbeskattas. 
  • Schablonskatt innebär att värdet på tillgångarna beskattas på en tänkt årlig avkastning (schablonintäkt) - oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna. 
  • Schablonintäkten beräknas på kapitalunderlaget som finns på kontot och beskattas som inkomst av kapital.
På ISK och kapitalförsäkringar

Viktiga begrepp inom schablonbeskattning

  • Kapitalunderlag: Beräknas till en fjärdedel av 1) sparandet vid ingången av varje kvartal och 2) inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till kontot.
  • Schablonintäkt: Beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan (den 30 november året före beskattningsåret) plus 1 procentenhet. Som lägst ska dock schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget.
  • Schablonbeskattning: Schablonintäkten beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten kan därmed kvittas mot eventuella kapitalunderskott.

Räkneexempel schablonbeskattning

Deklaration för inkomståret 2023

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr.

  • Schablonintäkt: Statslåneräntan 1,94 plus 1 procent gånger 100 000 blir 2 940 kr.
  • Skatten är 30 procent på schablonintäkten = 881 kr. Detta motsvarar en skatt på 0,882 procent.

Deklaration för inkomståret 2024

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr.

  • Schablonintäkt: Statslåneräntan 2,62 plus 1 procent gånger 100 000 blir 3 620 kr. 
  • Skatten är 30 procent på schablonintäkten = 1086 kr. Detta motsvarar en skatt på 1,086 procent.

Kvittning av förluster och utgifter i kapital – möjligt eller inte?

Kapitalförsäkring - NEJ.

För kapitalförsäkringar är schablonskatten en definitiv källskatt utan koppling till andra inkomster och utgifter. Det betyder att den schablonmässiga avkastningen inte kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

Investeringssparkonto (ISK) - JA.

Schablonintäkten på ett investeringssparkonto kan däremot kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

Kvittning