Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är konvertibel?

Kvinnligt par flyttar in och packar upp lådor

Konvertibla skuldebrev är ett räntebärande instrument, ett lån till utgivaren/emittenten, som inom en viss tidsperiod kan bytas ut mot aktier.

Allmän information om konvertibel

De kan även benämnas som ”konvertibler” och ”konverteringslån”. Avkastningen på konvertiblerna, det vill säga kupongräntan, är vanligen högre än utdelningen på utbytesaktierna. Kursen på en konvertibel anges i procent av det nominella värdet på konvertibeln.

Hur handlar man med konvertibla skuldebrev?

Via bankkontor, genom att ringa till oss eller mäklare.

Vad tar jag för risk?

Risken vid handel med konvertibler är i princip densamma som vid handel med motsvarande aktie. Om du begär konvertering, alltså att konvertiblerna ska omvandlas till aktier, kan du dock inte sälja konvertiblerna under den tiden vilket kan innebära en viss risk. I vissa konvertibler kan även likviditeten vara dålig, likviditetsrisk, det kan bli svårt att köpa eller sälja vid den tidpunkt du vill. Vid en eventuell konkurs har innehavaren av konvertibler företräde framför aktieägare men inte framför ägare av obligationer.

Vad påverkar avkastningen?

Avkastningen påverkas av marknadsräntan och den underliggandes aktiens börskurs.

För- och nackdelar med konvertibel

Fördelar

  • En konvertibel ger avkastning i form av ränta under löptiden.
  • Du tar del av aktiens värdeutveckling vid en konvertering.

Nackdelar

  • Konvertibler har normalt en sämre likviditet än aktier.
  • Konvertibelinnehavaren har till skillnad från aktieägaren ingen rösträtt på en bolagsstamma.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.