Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Månadssparkonto

  • Kontot är avsett till månadssparande, max 2000 kr i månaden. 
  • Behålling på kontot får uppgå till högst 100 000 kr. 
  • Kontot är avsett för privatpersoner. 
  • Du kan max ha ett konto per person. 
  • Du kan öppna ditt Månadssparkonto på något av våra kontor. 
Women smiling packing the trunk of the car

Månadssparkontot omfattas av insättningsgarantin och passar dig som vill spara tryggt och långsiktigt. 

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.