Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Aktier i CTEK

Kort om bolaget

CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har idag försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov, genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. Bolaget har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder bolaget produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, parkeringsplatser, laddoperatörer, fastighetsägare och privatpersoner. Bolagets slogan är "Maximizing Battery Performance" – och är kärnan i allt bolaget gör och alla produkter som produceras. Läs mer här CTEK

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00

Erbjudandepris: Pris 69 SEK per aktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 100 aktier och högst 14 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier (de som önskar förvärva fler än 14 000 aktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris om 69 SEK per aktie uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 900 SEK.

Viktiga datum

24 september 2021: Besked om tilldelning och fastställande av pris samt första dag för handel
28 september 2021: Likviddag för allmänheten
Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 28 september 2021.


Anmälan för Swedbank och sparbankers kunder

Anmälan om förvärv av aktier kan göras 14 – 23 september klockan 15.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din lokala sparbanks telefonbank, din personliga mäklare eller din personliga rådgivare.

Så anmäler du dig för förvärv av CTEK aktien
Via internetbanken: Under Aktuella emissioner på innehavssidan.
Via appen: Logga in och tryck sedan på ”Spara och placera menyn”. Scrolla ner något och under ditt innehav finner du ”Aktuella emissioner”, där du gör din förvärvsanmälan.

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade aktier.

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 24 september 2021. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas aktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade aktier hanterats av Swedbank kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 28 september 2021.
Handel redan den 24 september 2021 för kunder i Swedbank och sparbanker
För de förvärvare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 28 september 2021 klockan 01.00. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina aktier redan den 24 september ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 24 september 2021 klockan 01.00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

Intervju med CTEK:s vd, Jon Lind, finns här
Läs mer i Aktiellt
Presentation av erbjudandet
Prospekt
Pressmeddelande