Många utbetalare, till exempel företag, arbetsgivare och myndigheter, använder sig av Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) för att betala ut pengar till privatpersoner. Genom Swedbanks kontoregister ser vi till att utbetalningarna går till rätt konto – oavsett betalningsmottagarens val av bank.

Har du frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige eller besöka ett Swedbank- eller sparbankkontor så hjälper vi till.