Skip to content

Betala - lösningar för smidiga betalningar

Man sitting in linen shop - small business

Betalningar ska vara enkla att genomföra och ske i rätt tid. Vi har lösningar för både svenska och internationella leverantörs- och utbetalningar, antingen via fil eller internetbank. Vilket alternativ du väljer beror bland annat på mängden betalningar och vilken typ av ekonomiprogram företaget har.

Betala leverantörer

Leverantörsbetalningar är ett enkelt sätt att betala fakturor och skatter på. Internetbetalningar är för dig med begränsat antal betalningar.