Med banklån kan ni till exempel belåna industri- och affärslokaler. Ni kan dessutom belåna företaget genom att ta ut företagsinteckningar som säkerhet. I vissa fall lånar vi ut mot borgen. Banklånet förutsätter sedvanlig kreditprövning och värdering av säkerhet