När du upptäcker att något blivit fel ska du alltid i första hand själv kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev. Swedbank kortreklamationer rekommenderar att du kommunicerar med säljföretaget skriftligt.

Mastercard och Visa har internationella regler som behöver följas vid en reklamation. Det gäller därför att du som kund bör agera snabbt när ett fel uppstår, så att inte reklamationsrätten går förlorad.

Om du behöver spärra kortet

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Spärra kort gör du via spärrservice dygnet runt på 08-411 10 11 eller +46 8 411 10 11 från utlandet. Både om det gäller ditt bankkort eller ditt betal-och kreditkort.

Reklamera en transaktion på bankkort Business

Om du vill reklamera en transaktion på ditt bankkort Business ska du kontakta ditt lokala bankkontor eller ring Kundcenter Företag på  0771-33 44 33.

Reklamera en transaktion på Visa Business Card

Om du vill reklamera en transaktion på ditt betalkort gör du det på EnterCards webbsida.
Reklamation EnterCard
Blankett för kortreklamation