Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Ansök om att bli ideell föreningskund

En äldre man pratar med ett barn i växthuset
 1. Förbered - Beslut om företrädare

  En ideell förening behöver alltid fattat beslut om vem eller vilka som ska vara företrädare/fullmaktshavare gentemot Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Beslutet ska vara tydligt och tala om vad företrädarskapet faktiskt innebär och vem det gäller för.

  Läs mer här

  Använd vår mall alternativt kopiera mallens §4 till årsmötes-/styrelseprotokollet.

  Mall - Protokoll med beslutsformulering om företrädare (pdf)

 2. Förbered - Fyll i fullmakt och kundkännedom

  Fullmakten och kundkännedomen är obligatorisk och ska både skickas in med ansökan digitalt, samt tas med i original till kontoret när ansökan är godkänd.

  Fullmakt ideell förening (pdf)

  Kundkännedom förening (pdf)

 3. Förbered - Skanna och spara dokument digitalt som PDF

  Senast antagna Stadgar
  Protokoll från konstituerande möte eller senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald
  Protokoll från mötet där företrädare gentemot Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank beslutats
  Fullmakt ideell förening

  Alla protokoll samt fullmakt ska vara fysiskt underskrivna. Protokoll ska också vara fysiskt vidimerade.
 4. Fyll i ansökan

  Alla frågor i ansökan oven måste besvaras. 

  Innan ansökan påbörjas säkerställt att

  Föreningen har organisationsnummer hos Skatteverket. Alla dokument enligt ovan finns digitalt och kan skickas in direkt med ansökan, 

 5. Efter godkänd ansökan

  Efter godkänd ansökan kontaktar vi er för att boka in ett möte. Avtal skrivs under, kontot aktiveras och internetanvändare väljs. 

  har ni valt att föreningen ska företrädas två i förening ska båda företrädarna alltid vara med på et första mötet med banken. Om föreningen företräds var för sig räcker det med att en företrädare är med på mötet.

  Läs mer om hur ni kommer igång med internetbanken:

  Information om behörighet i internetbanken

Kontakta oss

Om du har frågor om ny eller pågående ansökan så vänligen hör av dig till något av våra kontor.