Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Sjukdom och olycksfall

I Swedbank Pensionsplan ingår normalt både premiebefrielse och sjukförsäkring som ger ersättning vid längre sjukskrivningsperioder. Man kan också komplettera med sjukvårdsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

När en försäkrad blir sjuk eller råkar ut för en olycka, utfaller vanligtvis både premiebefrielse och sjukförsäkring. Kontrollera i personens försäkringsbesked vilken omfattning han eller hon har i sin försäkring. Vissa sjukdomar och olycksfall omfattas inte av försäkringen, se försäkringsvillkor.

Skadeanmälan olycksfallsförsäkring

Anmäl skada

Tre Kronor Försäkring AB
106 60 Stockholm
Telefon 0771-23 33 33

Sjukvårdsupplysning och vårdplanering sjukvårdsförsäkring

Folksam ömsesidig sakförsäkring

0771-968 636