Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Viktigt att tänka på när du anställer sommarpersonal

Ska du anställa tillfällig personal i sommar? Här får du tips på vad som är viktigt att tänka på.

Young woman working reaching for tools
 1. Välj rätt anställningsform

  För kortare anställningar är det särskild visstidsanställning, säsongsanställning eller vikariat som gäller. Om anställningen avser ett jobb som enbart utförs under en begränsad tid på året är det ett säsongsarbete. En vikarie kan du anställa när någon i den ordinarie personalen ska vara borta från jobbet, till exempel på grund av sjukdom, semester eller föräldraledighet. Det måste framgå av anställningsavtalet för vem vikarien vikarierar. Alla tre anställningsformerna är tidsbegränsade.

 2. Skriv ett anställningsavtal

  Avtalet ska tydligt ange vad jobbet går ut på och vilken period anställningen avser. Finns det inget avtal betraktas anställningen som en tillsvidareanställning. Här ser du vad anställningsavtalet i övrigt ska innehålla (verksamt.se).

 3. Tidsbegränsade anställningar kan övergå i tillsvidareanställning.

  Om den anställda har haft tidsbegränsade anställningar i mer än tolv månader sammanlagt under en femårsperiod, övergår anställningen i en tillsvidareanställning. En anställd som haft vikariat hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år inom en femårsperiod blir också automatiskt tillsvidareanställd.

 4. Semesterersättning

  Alla anställda har rätt till semesterersättning på minst 12 procent. Personer som jobbar upp till tre månader, men inte mer, kan välja att ta ut ersättningen i pengar i ställer för i ledighet.

 5. Sjuklön

  Är anställningen längre än en månad har personen rätt till sjuklön. Är anställningen kortare än en månad och personen har arbetat mer än 14 dagar har hen också rätt till sjuklön.

 6. Gränserna för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

  Om den du anställer intygar att hen kommer tjäna mindre än 22 208 under 2023, behöver du inte göra något skatteavdrag på lönen. Du är skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret.

  Anställer du ungdomar födda mellan 2005 och 2007 betalar du endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent i arbetsgivaravgift, under förutsättning att lönen inte överstiger 25 000 kronor i månaden.

 7. Skriftlig information

  Som arbetsgivare är du skyldig att ge nyanställda skriftlig information om sådant som arbetstider, rätt till utbildning, semester m.m.

 8. Anställer du unga, under 18 år, ska du tänka på:

  - Barn under 13 år får inte arbeta alls. Undantag kan göras för lätta och ofarliga jobb inom familjen och hobbyverksamhet som försäljning av jultidningar och majblommor. 

  - Barn mellan 13 och 15 år får ta riskfria jobb av enklare karaktär. De får inte arbeta ensamma och inte efter 20:00 eller före 06:00. Arbetsgivaren måste ha skriftligt godkännande av föräldrarna.

  - Ungdomar mellan 16 och 18 år får anställas till alla typer av jobb som inte anses riskfyllda.

  - Personer under 18 år får inte arbeta övertid.

  Det finns branschspecifika föreskrifter. Kolla upp dem. 

  Mer information: Unga i arbetslivet (av.se), Regler om arbetstid vid sommarjobb (sommarjobb.me)

 9. Att anställa egna barn

  Anställer du egna barn under 16 år i din enskilda firma betraktas inte ersättningen som lön. Det betyder att du varken ska betala arbetsgivaravgifter eller får dra av lönen som en kostnad. Barnet ska inte ta upp inkomsten till beskattning. 

  Anställer du egna barn under 16 år i ett fåmansbolag ska lönen tas upp till beskattning hos den av makarna som har högst inkomst från företaget.

 10. Att anställa personer från Ukraina

  Om du vill anställa en person från Ukraina behöver du kontrollera att personen har ett giltigt uppehållstillstånd eller ett arbetstillstånd. Du eller personen du vill anställa ska också skicka in en anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket. Du måste också underrätta Skatteverket att du anställt en person från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz.

  Mer om att anställa utländsk personal (skatteverket.se)